Darbinieku drošību izvirzot kā prioritāti – Covid-19 ierobežošanas pasākumi uzņēmumā Rēzeknes gaļas kombināts

Darbinieku drošību izvirzot kā prioritāti – Covid-19 ierobežošanas pasākumi uzņēmumā Rēzeknes gaļas kombināts

Līdz ar otro Covid-19 izplatības vilni un saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu Latvijā, daudzi pārtikas ražošanas uzņēmumi ir pastiprinājuši drošības noteikumus. Lai mazinātu SIA Rēzeknes gaļas kombināts darbinieku, ģimenes locekļu un visas sabiedrības veselības apdraudējumu, uzņēmums ir ieviesis virkni pasākumu, kuru mērķis ir ierobežot inficēšanās risku.

“Kā pārtikas uzņēmumam mums ir jāturpina ražošana jebkuros apstākļos, tāpēc esam ieguldījuši ievērojamu darbu un finanšu līdzekļus, lai novērstu infekcijas izplatību uzņēmumā. Organizējot darbu šajos apstākļos, mēs apzināmies augsto atbildību pret saviem darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Uzskatu, ka ikvienā uzņēmumā preventīvo pasākumu ievērošana darba vietās ir jāizvirza kā prioritāte,” uzver SIA Rēzeknes gaļas kombināts padomes priekšsēdētājs Guntis Piteronoks.

Viens no galvenajiem stūrakmeņiem veiksmīgai slimības ierobežošanai ir darbinieku izglītošana un informēšana par slimības pazīmēm, veidiem kā no infekcijas izvairīties un kā rīkoties situācijā, ja darbinieks ir novērojis kādu no Covid-19 simptomiem. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas vadlīnijām, visiem darbiniekiem ir nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi (maskas, cimdi utt.), kā arī uzņēmumā pastiprināti – trīs reizes dienā – notiek koplietošanas priekšmetu un higiēnas telpu dezinfekcija.

Uzņēmums nodarbina vairāk kā 500 darbiniekus, no kuriem liela daļa strādā ražotnē, tāpēc līdztekus citiem drošības pasākumiem, darba vietas ir aprīkotas ar papildus aizsargstikliem, kas nodrošina distanci darbinieku starpā. Lai novērstu infekcijas izplatību, ir ierobežota apmeklētāju plūsma, turklāt uzņēmumā drīkst atrasties tikai tad, ja pirms tam ir novērtēts veselības stāvoklis, izmērīta temperatūra un tiek lietota sejas maska. Šādam nolūkam ir radītas jaunas darba vietas: papildus darbinieki, kas ik rītu visās uzņēmuma struktūrvienību caurlaidēs pastiprināti kontrolē darbinieku veselības stāvokli. Lai pēc iespējas operatīvāk varētu reaģēt situācijās, kad kādam no darbiniekiem ir sūdzības par veselību vai konstatēti kādi no Covid-19 simptomiem, uzņēmumā ir izveidots savs medicīnas punkts, kurā darbojas kvalificēti mediķi. Svarīgi uzsvērt, ka ārsta – sertificēta veselības aprūpes speciālista Jāzepa Korsaka uzraudzībā ir iegādāti Covid-19 eksprestesti (ar 98 % ticamību). Ieguldīti līdzekļi arī portatīvo datoru un programmatūru iegādei, lai tiem darbiniekiem, kuri var strādāt attālināti, būtu šāda iespēja.

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošo izplatību, uzņēmums kā galveno prioritāti izvirza savu darbinieku drošību, neierobežojot resursus drošas darba vides nodrošināšanai un preventīvo pasākumu ievērošanai. SIA Rēzeknes gaļas kombināts aicina būt solidāriem un rūpēties par savu un apkārt esošo cilvēku drošību un veselību.

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” sīkdatņu izmantošanas politika

SIA Rēzeknes gaļas kombināts tīmekļa vietnē www.rgk.lv (turpmāk “Vietne”) tiek izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu, sīkdatņu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org. Izmantojot sīkdatnes tiek apkopo informācija par vietnes skatījumu skaitu, ilgumu un skatītākajām sadaļām.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs Vietnē izmantojam sīkdatnes, lai maksimāli optimizētu mūsu Vietnes darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:
• Vietnes ērtai un drošai funkcionēšanai;
• apmeklējuma statistikas veidošanai.

Vietnei saistībā ar apmeklējumu uzglabāt informāciju par:
• Piekļuves datiem (piem., IP adrese ierīcei, no kuras notiek piekļuve, piekļuves laiks);
• Izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veidu;
• Demogrāfiskajiem datiem (vecuma grupa, dzimums);
• Vietnes apmeklējumu (piem., kādas sadaļas apmeklētas, par kādiem produktiem izrādīta interese).
Sīkdatnes tiek izmantotas analītiskiem mērķiem nevis, lai identificētu kādu personiski.

Tiesiskais pamats

Ja apmeklējot Vietni lietotājs akceptē sīkdatnes, tad sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana, kuras ietvaros lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem.

Vietnes izmantotās sīkdatnes

Līdz ar mūsu Vietnes apmeklējuma sākumu, var tikt radītas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek spēkā esošas un netiek dzēstas arī pēc Vietnes apmeklējuma beigām, vai īstermiņa (sesijas) sīkdatnes, kas beidz darbību vai tiek dzēstas pēc Vietnes apmeklējuma beigām. Visas mūsu radītās sīkdatnes var iedalīt arī šādās grupās:

• Izvēlnes sīkdatnes- kuru izvietošana lietotāja ierīcē ir iespējama tikai pēc tam, kad ir saņemta lietotāja piekrišana. Lietotājs var paust savu piekrišanu, nospiežot “Piekrītu visam” pogu uznirstošajā sīkdatņu paziņojuma logā. Vai izvēlēties konkrētas sīkdatnes un nospiežot pogu “Saglabāt” (piemēram, sīkdatne allowCookies).

• Funkcionālās sīkdatnes- kas ir nepieciešamas mūsu Vietnes darbībai; bez šādām sīkdatnēm nevarētu notikt sadarbība starp lietotāja ierīci un mūsu Vietni (t.i., tīmekļa pārlūkprogramma nevarētu piekļūt mūsu Vietnes saturam), kā rezultātā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgumsaistību izpilde ar lietotāju un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana, piemēram, saglabāt pierādījumus, ja ir notikusi ļaunatūru izplatīšana u.tml.;

• Analītiskās sīkdatnes- informē mūs par to, vai lietotājs ir jau iepriekš bijis mūsu Vietnē. Šādas analītiskās sīkdatnes palīdz mums veikt lietotāju skaita uzskaiti un viņu apmeklējumu biežumu. Mēs izmantojam Google Analytics piedāvāto tīmekļa analītisko pakalpojumu. Google apkopotā informācija tiek nodota un uzglabāta pie Google. Vairāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us.html. (Sīkdatņu piemēri:_utma – izvietojas uz 2 gadu termiņu; _gid – izvietojas uz 24 stundu termiņu;_gat – izvietojas uz 1 minūti.)

• Mārketinga sīkdatnes- ļauj mums uzzināt, vai lietotājs jau ir redzējis konkrēto reklāmu vai konkrētās reklāmas veidu, un cik laika ir pagājis kopš tā brīža. Mēs varam izmantot citas personas izveidotās sīkdatnes, lai mēs varētu piedāvāt īpaši lietotājam adresētu reklāmu (Facebook, Google). Tās tiek izmantotas arī, lai lietotājs varētu redzēt noteiktas reklāmas tikai konkrētu daudzumu reižu un lai palīdzētu izvērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir ieprogrammētas tā, ka tās automātiski apstiprina sīkdatnes, it sevišķi, ja tās ir obligātās sīkdatnes un bez to izvietošanas lietotāja galiekārtā nav iespējama Vietnes darbība. ja lietotājs atsakās vai bloķē sīkdatnes vai izmanto citas līdzīgas tehnoloģijas, tad atsevišķas Vietnes funkcijas var būt lietotājam nepieejamas vai arī tās varētu darboties ne tik efektīvi. Lietotājs var pieprasīt, lai mēs dzēšam datus par lietotāju, kas ir ievākti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību, rakstot uz e-pasta adresi rgk@rgk.lv Šie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas uz iepriekš norādīto e-pasta adresi, ja būs iespēja identificēt konkrēto lietotāju un uz to attiecināmos datus.
Vairāk informācijas par sīkdatņu dzēšanu, kā arī cita noderīga informācija saistībā ar sīkdatnēm ir atrodama vietnē: http://www.allaboutcookies.org/.


Papildus informācija par sīkdatnēm

Uzņēmums var grozīt šo Sīkdatņu izmantošanas politiku. Uzņēmums informēs lietotājus par izmaiņām, publicējot jauno Sīkdatņu politikas versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas. Lietotājs apzinās, ka, turpinot izmantos Vietni pēc izmaiņu veikšanas Sīkdatņu politikā, lietotājs akceptē šīs izmaiņas. Ar papildus informāciju pār pārzini un personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļvietnes sadaļā Privātuma politika.


Redakcija 7.03.2021