Darbinieku drošību izvirzot kā prioritāti – Covid-19 ierobežošanas pasākumi uzņēmumā Rēzeknes gaļas kombināts

Darbinieku drošību izvirzot kā prioritāti – Covid-19 ierobežošanas pasākumi uzņēmumā Rēzeknes gaļas kombināts

Līdz ar otro Covid-19 izplatības vilni un saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu Latvijā, daudzi pārtikas ražošanas uzņēmumi ir pastiprinājuši drošības noteikumus. Lai mazinātu SIA Rēzeknes gaļas kombināts darbinieku, ģimenes locekļu un visas sabiedrības veselības apdraudējumu, uzņēmums ir ieviesis virkni pasākumu, kuru mērķis ir ierobežot inficēšanās risku.

“Kā pārtikas uzņēmumam mums ir jāturpina ražošana jebkuros apstākļos, tāpēc esam ieguldījuši ievērojamu darbu un finanšu līdzekļus, lai novērstu infekcijas izplatību uzņēmumā. Organizējot darbu šajos apstākļos, mēs apzināmies augsto atbildību pret saviem darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Uzskatu, ka ikvienā uzņēmumā preventīvo pasākumu ievērošana darba vietās ir jāizvirza kā prioritāte,” uzver SIA Rēzeknes gaļas kombināts padomes priekšsēdētājs Guntis Piteronoks.

Viens no galvenajiem stūrakmeņiem veiksmīgai slimības ierobežošanai ir darbinieku izglītošana un informēšana par slimības pazīmēm, veidiem kā no infekcijas izvairīties un kā rīkoties situācijā, ja darbinieks ir novērojis kādu no Covid-19 simptomiem. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas vadlīnijām, visiem darbiniekiem ir nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi (maskas, cimdi utt.), kā arī uzņēmumā pastiprināti – trīs reizes dienā – notiek koplietošanas priekšmetu un higiēnas telpu dezinfekcija.

Uzņēmums nodarbina vairāk kā 500 darbiniekus, no kuriem liela daļa strādā ražotnē, tāpēc līdztekus citiem drošības pasākumiem, darba vietas ir aprīkotas ar papildus aizsargstikliem, kas nodrošina distanci darbinieku starpā. Lai novērstu infekcijas izplatību, ir ierobežota apmeklētāju plūsma, turklāt uzņēmumā drīkst atrasties tikai tad, ja pirms tam ir novērtēts veselības stāvoklis, izmērīta temperatūra un tiek lietota sejas maska. Šādam nolūkam ir radītas jaunas darba vietas: papildus darbinieki, kas ik rītu visās uzņēmuma struktūrvienību caurlaidēs pastiprināti kontrolē darbinieku veselības stāvokli. Lai pēc iespējas operatīvāk varētu reaģēt situācijās, kad kādam no darbiniekiem ir sūdzības par veselību vai konstatēti kādi no Covid-19 simptomiem, uzņēmumā ir izveidots savs medicīnas punkts, kurā darbojas kvalificēti mediķi. Svarīgi uzsvērt, ka ārsta – sertificēta veselības aprūpes speciālista Jāzepa Korsaka uzraudzībā ir iegādāti Covid-19 eksprestesti (ar 98 % ticamību). Ieguldīti līdzekļi arī portatīvo datoru un programmatūru iegādei, lai tiem darbiniekiem, kuri var strādāt attālināti, būtu šāda iespēja.

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošo izplatību, uzņēmums kā galveno prioritāti izvirza savu darbinieku drošību, neierobežojot resursus drošas darba vides nodrošināšanai un preventīvo pasākumu ievērošanai. SIA Rēzeknes gaļas kombināts aicina būt solidāriem un rūpēties par savu un apkārt esošo cilvēku drošību un veselību.