Darbinieku aptauja

Rēzeknes Gaļas Kombināts

Jūs, kā SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” darbinieks ANONĪMI varat ziņot uzņēmuma augstākai vadībai par savām bažām attiecībā uz produkta drošību, autentiskumu, kvalitāti un atbilstību likumdošanas prasībām:

Вы, как сотрудник ООО «Резекненский мясокомбинат», можете АНОНИМНО сообщить высшему руководству предприятия о своих опасениях относительно безопасности, подлинности, качества и соответствия продукции требованиям законодательства:

   Šeit Jūs varat atstāt savu ziņojumu / Здесь вы можете оставить свое сообщение: