Iegūts Energopārvaldības sistēmas sertifikāts

Iegūts Energopārvaldības sistēmas sertifikāts

Uzņēmumam SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” 2017.gadā SIA „Bureau Veritas Latvia” piešķīris energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertifikātu, kas apliecina mūsu uzņēmuma energopārvaldības atbilstību Latvijas likumdošanas un Eiropas Savienības prasībām. ISO 50001 sertifikāta iegūšana vairo uzņēmuma konkurētspēju, sadarbības partneru augstāku uzticamību, ļauj samazināt enerģijas patēriņu, enerģijas izmaksas un siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisijas.

Mūsu uzņēmuma energopolitika ir virzīta uz enerģijas ietaupījumu, kas tiks panākts, īstenojot specifisku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu kopumu racionālākai energoresursu izmantošanai.

Uzņēmums ražošanas procesos arvien vairāk ievieš modernās tehnoloģijas, kas ikdienā ļauj ievērojami ekonomēt elektroenerģiju un citus energoresursus.

Uzņēmumā īstenoti arī dažādi projekti, kas vērsti tieši uz enerģijas patēriņa mazināšanu. Viens no tiem – pilnībā no jauna uzcelts sadales cehs, kas sava ziņā ir izcils energoefektivitātes piemērs.

Energoefektīvas politikas un ar to saistīto pasākumu ieviešana fundamentālie iemesli ir resursu atjaunošanas problēmas, siltumefekta negatīvas ietekmes pieaugums un ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanas viscaur pasaulē. Uzņēmuma energopolitikas ieviešana ir liels solis zaļas Latvijas nākotnes attīstībā. Līdz ar to SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” apņemas pēc iespējas veiksmīgāk integrēt energorādītāju nepārtrauktu uzlabošanu.