Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr.17-00-A00402-000061

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000061 ir uzstādījis Rīgas iela 22, Rēzekne, Latvija, LV-4601:

1 Gaļas izsekojamības un uzskaites sistēma ar aprīkojumu 1 gab.

2 Termoformējoša vakūma iepakošanas iekārta 1 gab.

3 Bekona šķiņķa injicēšanas, fermentēšanas līnija 1 gab.

4 Horizontālais caurejošs plaucēšanas toveris ar saru atdalīšanas iekārta 1 gab.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests