Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr. 18-00-A00402-000093

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000093 ir iegādājusies Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601:

1 Iepakošanas iekārta 1 gab.

2 Kūpināšanas krāsns 3 rāmji 1 gab.

3 Gaļas masas maisītājs ar pacēlāju 1 gab.

4 Gaļas maļamā iekārta ar pacēlāju 1 gab.

5 Desu masas pildīšanas iekārta ar uzkarināmo līniju 1 gab.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests