Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr.16-00-A00402-000081

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Invetsīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000081 ir uzstādījis Rīgas iela 22, Rēzekne, Latvija, LV-4601:

1 Gaļas sadales ceha būvniecība 1 gab.

2 Liemeņu piekares sistēma ar nesošo konstrukciju 1 gab.

3 Higiēnas stacija 1 gab.

4 Centrālā mazgāšanas sistēma ar satelītstacijām 1 gab.

5 Ādas noņemšanas iekārta 1 gab.

6 Lentzāģis 1 gab.

7 Termoformējoša vakuuma iepakošanas iekārta 1 gab.

8 Plastmasas kastu mazgāšanas iekārta 1 gab.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests