Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa pilnveidošana"

Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa pilnveidošana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA pilnveidošana

Projekta iesnieguma Nr. 19-00-A00402-000076

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000076 ir iegādājusies Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601:

1 Cūku kaušanas komplekss ar integrētu CO2 apdullināšans un plaucēšanas sistēmu 1 kompl.
2 Industriālais svītrkodu uzlīmju printeris ar svariem 1 kompl.
3 Industriālais svītrkodu uzlīmju printeris ar svariem 1 gab.
4 Svaigās gaļas un gatavās produkcijas iepakošanas līnija 1 kompl.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests