Šobrīd tiek realizēts projekts “Ražotnes paplašināšana”

Šobrīd tiek realizēts projekts “Ražotnes paplašināšana”

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOTNES PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr. 22-00-A00402-000039


SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000039 ir iegādājies  ražošanas pamatlīdzekļus, uzbūvējis saldētavas un veicis teritorijas labiekārtošanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests