Darbinieku drošību izvirzot kā prioritāti – Covid-19 ierobežošanas pasākumi uzņēmumā Rēzeknes gaļas kombināts

.