“Rēzeknes gaļas kombināts” ražotne iegūst starptautiski atzīto BRC sertifikātu

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” sertificējis gaļas atkaulošanu un atdzesētu, saldētu gaļas produktu (ieskaitot subproduktu) ražošanu no cūkgaļas, kā arī gaļas konservu ražošanu atbilstoši starptautiski atzītajam britu mazumtirdzniecības uzņēmumu asociācijas British Retail Consortium (BRC) Global Standarts for Food Safety standartam, saņemot augstāko A līmeņa novērtējumu. Sertifikāta iegūšana apliecina produkcijas kvalitāti, nekaitīgumu un tās piegādātāju uzticamību.

Iegūtais sertifikāts apliecina „Rēzeknes gaļas kombināta” izveidotās kvalitātes un nekaitīguma vadības sistēmas atbilstību, kā arī labas ražošanas un higiēnas prakses ievērošanu atbilstoši BRC standartam. Šis ir viens no prestižākajiem un stingrāk regulētajiem pārtikas kvalitātes vadības standartiem pasaulē, kas uzņēmumam paver plašas eksporta iespējas, jo liela daļa mazumtirdzniecības uzņēmumu Latvijā, kā arī citur Eiropā un pasaulē izvēlas sadarboties ar ražotājiem un piegādātājiem, kuru produkcija sertificēta atbilstoši šim standartam.

Nemainīgas kvalitātes uzturēšana un procesu pilnveidošana gaļas pārstrādes uzņēmumā ir mērķtiecīgs un regulārs darbs, kurā iesaistītas visas uzņēmuma struktūrvienības, lai parādītu uzņēmuma apņemšanos nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, kvalitāti un atbilstību normatīvajām prasībām, kā arī spēju nepārtraukti pilnveidoties.

“Regulāri investējam darbinieku apmācībās, viņu kvalifikācijas paaugstināšanā. Ik gadu tiek izvirzīti arvien lielāki mērķi sev pašiem. Pasaulē novērtētākā sertifikāta iegūšana pavērs jaunas iespējas tirgus apgūšanai. Spēja apliecināt atbilstību pārtikas drošības standartiem ir vienlaikus arī spēja demonstrēt rūpes un augsto atbildību pret patērētāju – šis sertifikāts tam ir apliecinājums,” komentē RGK padomes priekšsēdētājs Guntis Piteronoks.

“BRC sertifikāta piešķiršanai tiek vērtēti visi ražošanai un gala produkta kvalitātei svarīgie iekšējie uzņēmuma procesi. BRC sertifikāta piešķiršana nav vienreizējs pasākums, vērtējums ik gadu tiek veikts no jauna, šādi nodrošinot ražotāja stingru uzraudzību un kvalitātes atbilstību prasībām. Pēc audita kvalitātes vērtējums atkarībā no uzņēmuma snieguma tiek paaugstināts, samazināts vai saglabāts esošais,” skaidro “Rēzeknes gaļas kombināts” pārtikas kvalitātes speciāliste Žanna Tarvide.

“Rēzeknes Gaļas Kombināts” dibināts 2001.gadā. Šobrīd pēc saražotās produkcijas apjoma tas ieņem vadošās pozīcijas Latvijā. Kopumā uzņēmums šobrīd savu produkciju eksportē uz 13 valstīm. Šobrīd uzņēmuma ražošanas vienības jau ir sertificētas atbisltoši HACCP, ISO standartiem, kā arī ir iegūts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts un saņemta atļauja izmantot Nacionālās pārtikas kvalitātes zīmes “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”. BRC sertifikāta iegūšana ir daļa no uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem.