Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

.