Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa pilnveidošana"

.